GDPR

INTEGRITETSPOLITIK I DISTIT-GRUPPEN

Denne politik gælder for DistIT AB og alle hel/delvist DistIT AB ejede selskaber. I det følgende benævnes selskaberne under ét som DistIT-gruppen.

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED I DISTIT-GRUPPEN

Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed. Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger. Vi anerkender og respekterer denne ret i DistIT-gruppen. Den generelle forordning om databeskyttelse fastlægger rammerne for den retlige behandling af personoplysninger.

Vi har besluttet at fastlægge en politik for beskyttelse af privatlivets fred, som finder anvendelse på vores behandling af personoplysninger. I politikken beskriver vi, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder man har i forbindelse hermed.

Formålet med politik for beskyttelse af privatlivets fred er at få dig til at føle dig sikker, når du deler dine personlige oplysninger med os, og forsikre dig, at vi behandler dine personoplysninger på en ansvarlig måde.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger, er information i hvilken som helst form om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navne og kontaktoplysninger, oplysninger om din bestilling eller om dit produkt.

Generelle principper for behandling af personoplysninger i DistIT-gruppen

Når vi behandler dine personoplysninger, skal vi overholde nogle generelle principper for god praksis i databehandling. Det betyder bl.a. følgende:

 • Vi indsamler kun personoplysninger til specifikt angivne, konkrete og lovlige formål;
 • Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde sådanne formål;
 • Vi bruger personoplysninger udelukkende til det formål, de er indsamlet til, og som anført i denne politik til beskyttelse af privatlivets fred — hvis vi har brug for det til andre formål, vil du blive bedt om at give dit samtykke;
 • Vi overfører ikke personoplysninger til tredjeparter bortset fra dem, der er anført i denne politik til beskyttelse af privatlivets fred — hvis vi skal overføre dem til andre formål, vil du blive bedt om at give dit samtykke;
 • Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er korrekte og ajourførte;
 • Vi vil træffe tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller uautoriseret tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod enhver anden form for uautoriseret behandling;
 • Vi opbevarer ikke personoplysninger længere, end vi er forpligtet til, eller det er nødvendig til at opfylde det formål, som de er indsamlet til, eller de skal behandles yderligere, eller det er påkrævet ved lovgivningen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger ad forskellige kanaler, herunder vores websteder, forhandlere, leverandører og kundesupport. Vi har besluttet at kategorisere de personoplysninger, som vi indsamler og behandler, som følger:

 • Din grundlæggende identifikation og kontaktoplysninger, f.eks. navn, e-mailadresse, adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i nogle tilfælde geografisk beliggenhed og sprog;
 • Dine indkøbsoplysninger, f.eks. din grundlæggende identifikation og kontaktoplysninger som anført ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom forsendelsesadresser, hvis denne er forskellig fra fysisk adresse, ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, varenummer og produktets serienummer, mængde, købsdato, videreforhandlerens oplysninger, kreditkortbetalingsoplysninger og lignende betalingsoplysninger samt eventuelle henvisninger;
 • Kundeservice og forespørgsler vedr. teknisk support, herunder din grundlæggende identifikation og kontaktoplysninger, som anført ovenfor, produktserienummer, oplysninger om produktgaranti, købssted og andre relevante oplysninger, som DistIT-gruppen kan anmode for at kunne at behandle din forespørgsel;
 • Oplysninger, som du indsender, når du deltager i spørgeundersøgelser og udfylder spørge- og evalueringsskemaer, f.eks. din grundlæggende identifikation og kontaktoplysninger, som anført ovenfor, dit produktgaranti ID, købssted, din tilbagemelding om brugen af produktet eller produkterne og deres vurdering og lokaliseringsoplysninger;
 • Oplysninger om din adfærd, som indsamles ved brug af cookies og lignende teknologier såsom pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, for at forstå, hvordan vores websteder bruges, og for at tilpasse og målrette vores markedsføring.

Vi bruger dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, hvis vi har et legitimt formål. Vi har besluttet, at det altid bør være et af følgende formål:

 • Vi giver dig kundespecifikke oplysninger om nyheder, arrangementer, konkurrencer og lignende markedsføringsindhold i forbindelse med DistIT-gruppen, vores mærker, produkter og produkter, der fremstilles af eller i samarbejde med tredjeparter. Vores behandling vil være baseret på dit samtykke hertil.
 • Vi behandler din bestilling, foretager betalingskorttransaktioner, sikrer levering af indkøbte varer og behandler eventuelle returnerede varer. Denne behandling er nødvendig for at opfylde en aftale, som du er en part i.

  Vi sender dig relevante softwareopdateringer (hvor det er relevant), og vi vil gemme dine leveringsoplysninger for at kunne bruge dem til fremtidige indkøb. Vores behandling er i begge tilfælde nødvendig for legitime interesser, og vi tror ikke, at en sådan behandling er uforenelig med eller i strid med dine interesser.

 • Vi tilbyder dig kundeservice, behandler dine forespørgsler eller klager og giver en produktgaranti. Denne behandling er nødvendig for at gennemføre en aftale, som du er en part i.
 • Vi sikrer dig en bedre kundeoplevelse ved at give dig personlige fordele såsom rabatter eller personlige tilbud baseret på tidligere køb og andre henvisninger. Vores behandling vil være baseret på dit samtykke hertil.
 • Vi indsamler dine tilbagemeldinger om brugen af produkter og tjenester ved at invitere dig til at deltage i spørgeundersøgelser og udfylde spørge- og evalueringsskemaer. Vores behandling vil være baseret på dit samtykke hertil.
 • Nogle af dine personoplysninger indsamles og behandles for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig, f.eks. når du køber vores produkter, kontakter vores kundesupport eller gør krav på garantien. Hvis du vælger ikke at indsende de oplysninger, vi anmoder dig om, og som vi anser for at være de nødvendige personoplysninger i forbindelse hermed, kan vi ikke imødekomme din anmodning.

Opbevaring og behandling af dine personoplysninger

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dine personoplysninger kan dog til de formål, som de er indsamlet for, overføres til lande uden for EØS inden for og mellem DistIT-gruppen, videresælgere og visse typer af tredjeparter som anført nedenfor. Hvis dine personoplysninger videregives til et tredjeland som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), skal de love og bestemmelser, der gælder for en sådan overførsel, overholdes, og der skal træffes relevante retlige og sikkerhedsrelaterede foranstaltninger forud for en sådan overførsel.

 

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at levere eller forbedre vores produkter, tjenester eller tilbud. Vi sælger ikke dine personoplysninger eller deler dem med tredjeparter i andre tilfælde end dem, der er anført i denne politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter hvis dette er lovpligtig, kræves i henhold til retskendelse eller en afgørelse truffet af den kompetente offentlige myndighed og med henblik på at bekæmpe kriminalitet. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 • Virksomheder i DistIT-gruppen og detailhandlere for at levere produkter og tjenesteydelser til dig, sikre et ensartet serviceniveau for vores produkter og tjenester i henhold til lovgivningen og forbedre vores produkter, tjenester og kundeoplevelser.
 • Tredjepartsleverandører, der udfører tjenester på vores vegne, herunder fakturering, salg, markedsføring, it-support, reklame, analyse, markedsundersøgelser, kundeservice, produktservice, håndtering og udførelse af ordrer, lagring af data, validering, sikkerhed, forebyggelse af svig, betalingsprocedurer og juridiske tjenesteydelser. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til dine personoplysninger for at udføre sådanne tjenester, men de må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.
 • Tredjeparter har til hensigt at etablere, udnytte eller forsvare DistIT-gruppens rettigheder eller krav i henhold til lovgivningen.
 • Tredjeparter har til hensigt at fusionere, sælge, oprette joint ventures, overføre eller på anden måde afhænde alle eller dele af DistIT-gruppens aktiver eller aktier.
 • Andre tredjeparter, som er anført ovenfor, kun efter at have indhentet dit samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til en tredjepart, træffer vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at denne tredjepart er bundet af fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser i forbindelse med beskyttelsen af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, herunder indgåelse af databehandlingsaftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instrukser, gældende love og bestemmelser og til de formål, der er fastsat, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere, end det er nødvendigt til de formål, som de blev indsamlet til. Hvor længe vi lagrer oplysningerne afhænger af, hvilket formål vi indsamler og anvender dem til.

 • Personoplysninger om dine købs- og garantioplysninger opbevares og behandles i en periode på fem år fra købsdatoen, medmindre der opnås en forlænget garantiperiode. Sådanne oplysninger kan behandles lovligt til andre formål, herunder give dig personlige fordele eller bruges til direkte markedsføring med dit samtykke eller følge op på vores retlige krav, hvor opbevaring af sådanne oplysninger er nødvendig.
 • Personoplysninger vedrørende direkte markedsføring for dig opbevares og behandles i en periode på tre år fra den dato, hvor du var mest aktiv ved at reagere på vores markedsføringshenvendelser eller på anden måde udvise interesse for sådan kommunikation.
 • Personoplysninger om din anvendelse af DistIT-gruppens produkter opbevares og behandles i en periode på fem år fra datoen for den første anvendelse af et bestemt produkt, men disse oplysninger behandles lovligt til andre formål, herunder til dine personlige ydelser eller til personlig direkte markedsføring med dit samtykke, eller til at følge op på vores retlige krav, hvor til lagring af sådanne oplysninger er nødvendig.
 • Personoplysninger om personlige fordele opbevares og behandles i en periode på fem år fra den sidste dag, hvor du købte vores produkter.
 • Personoplysninger vedrørende din tilbagemelding om vores produkter eller tjenesteydelser opbevares og behandles i en periode på to år fra den dato, hvor du har deltaget i den relevante undersøgelse og udfyldt spørge- eller evalueringsskema.
 • Personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte frister, men i henhold til lovgivningen skal eller kan sådanne oplysninger opbevares til andre formål, som vi har et retsgrundlag for.

Cookies

For at forstå, hvordan vores websteder bruges og for at tilpasse vores markedsføring, anvender vi cookies og lignende teknologier såsom pixel og andre identifikatorer til at huske dine indstillinger.

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computer eller mobilenhed, når du besøger et websted, og som gør det muligt for os at genkende din computer, gemme dine indstillinger, forstå, hvilke DistIT-gruppens websteder du har besøgt, forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle virkningen af indhold og annoncer rettet mod dine interesser, foretage søgninger og analyser og bistå med sikkerhedsrelaterede og administrative funktioner.

Nogle cookies placeres i browserens cache-lager og de cookies, der er forbundet med flash-teknologi, gemmes sammen med dine Adobe Flash Player filer.

Pixels er små elektroniske mærker med en entydig identifikator, som integreres i websteder, onlinereklamer og/eller e-mails og er skabt med henblik på at indsamle oplysninger om brug, reaktion på annoncer eller kliks og åbninger af e-mails, evaluere reklamers popularitet og få adgang til brugercookies.

Hvis vi på et senere tidspunkt tager anden teknologi til brug, kan vi også indsamle data ved hjælp af andre metoder.

Bemærk, at du kan ændre dine indstillinger, så du får besked om, når en cookie er registreret eller opdateret eller til helt at blokere cookies. Læs mere i din browsers hjælpefunktion.

Ved hjælp af de Flash styringsværktøjer, der er tilgængelige på Adobe hjemmeside, kan du også bruge Flash-teknologi, herunder flash-cookies og lokalt gemte genstande. Vær opmærksom på, at du måske ikke kan få adgang til visse funktioner eller tilbud på vores websteder, hvis du blokerer, slukker eller administrere nogle eller alle cookies.

Den dataansvarlige

DistIT-gruppen er den dataansvarlige og er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Adgang til dine personoplysninger og dataportabilitet

Du har ret til at få adgang til og indhente personoplysninger om dig, som du har fremsendt til DistIT-gruppen i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og kompatibelt format, og sende dem til en af dine personlige dataansvarlige.

 

Ajourføring og/eller sletning af personoplysninger

Vi vil gerne opfordre dig til at underrette os, når de personoplysninger, du har indsendt til DistIT-gruppen, ændres. Det kan du gøre ved at kontakte os pr. e-mail gdpr@distit.se.

Dine personoplysninger kan slettes fra DistIT-gruppens servere, medmindre DistIT-gruppen havde fået lovlig berettigelse eller er forpligtet til at opbevare og behandle dine oplysninger, uanset om du trækker dit samtykke tilbage. Efter sletning slettes dine personoplysninger fra DistIT-gruppens servere uden unødig forsinkelse, men det kan tage nogen tid til at sikre fuldstændig sletning af de oplysninger, der er lagret i vores backup.

Du kan også kontakte DistIT-gruppen hvis du vil gennemgå, ajourføre eller slette dine personoplysninger. Kontakt os ved pr. e-mail gdpr@distit.se. Bemærk venligst, at vi skal bekræfte din identitet, før du foretager ændringer.

Ret til at tilbagetrække samtykket

En del af DistIT-gruppens behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget forud for en sådan tilbagetrækning.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil DistIT-gruppen og tredjeparter, der er involveret i behandlingen af personoplysninger, ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre fortsat behandling eller opbevaring er tilladt i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse eller andre gældende love eller bestemmelser. Bemærk venligst, at det må være, at efter tilbagetrækning af dit samtykke vil DistIT-gruppen ikke være i stand til at imødekomme dine ønsker eller levere tjenesteydelser.

Ret til at begrænse behandling og til indsigelse

I følgende tilfælde har du ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger:

 • Hvis personoplysningerne ikke er korrekte;
 • Hvis behandlingen ikke er tilladt, men du er imod sletning af dine personoplysninger;
 • Hvis DistIT-gruppen ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandling, men de er nødvendige for at kunne etablere, håndhæve eller forsvare retskrav, eller
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, og det kontrolleres, om DistIT-gruppen fortsat har en berettiget interesse i de indsendte personoplysninger.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles med henvisning til berettigede interesser af DistIT-gruppen, f.eks. når sørger for dine relevante softwareopdateringer, letter dine kommende indkøb ved at huske videresendelsesoplysninger, eller når vi analyser og udarbejder statistikker om datoer og hvor ofte du benytter DistIT-gruppens tjenester og produkter.

Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Dette kan du gøre ved at afmelde vores markedsføringsoplysninger ved at klikke på afmeld- linket i bunden af markedsføringsmateriale fra DistIT-gruppen.

Muligheden for at indgive klager

Hvis du vil indgive en klage over krænkelse af privatlivets fred, bedes du kontakte DistIT-gruppen ved at sende en e-mail til gdpr@distit.se.

Vi bekræfter modtagelsen af din klage snarest muligt — om muligt inden for fem arbejdsdage. Vi vil gøre vores bedste for at behandle klager så hurtigt som muligt og senest en måned efter indsendelsen. Hvis svaret kræver mere end en måned, vil vi informere dig herom, og vil oplyse, hvad det afhænger af.

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet eller behandlingen af din klage af DistIT-gruppen, kan du indgive en klage til Datainspektionen, postboks 8114, SE-10420 Stockholm eller sende en e-mail til datainspektionen@datainspektionen.se.

 

ØVRIGE SPØRGSMÅL

Tredjeparts websteder, plug-ins og tjenester

DistIT-gruppens websted og produkter kan indeholde links til tredjepartswebsteder og plug-ins, f.eks. plug-ins for at logge på sociale medier.

Hvis du beslutter at bruge disse websteder, plug-ins eller tjenester, kan du sende dine oplysninger til denne tredjepart. DistIT-gruppen kan ikke være ansvarlig for indhold eller praksis på sådanne websteder, plug-ins eller tjenester. Indsamlingen, anvendelsen og overførslen af dine personoplysninger er omfattet af en sådan tredjeparts politik til beskyttelse af privatlivets fred og ikke denne politik til beskyttelse af privatlivets fred. Vi opfordrer dig til at læse relevant tredje parts politik for beskyttelse af privatlivets fred og sikkerhed.

 

Datasikkerhed

DistIT-gruppen er forpligtet til at varetage den relevante sikkerhed, når den behandler dine personoplysninger. Vi anvender de nødvendige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, som behandles af DistIT-gruppen, herunder adgang, overførsel, indtastning, styring af tilgængelighed og dataadskillelse.

Adgang til forskellige onlinetjenester i DistIT-gruppen er beskyttet af adgangsbegrænsninger baseret på brugernavne og adgangskode. Det er vigtigt, at du altid vælger en adgangskode, der er svært for andre at gætte, og at du beskytter din adgangskode fra at blive slettet.

Dine person- og kreditkortoplysninger vil forblive — hvis du har sendt dem til DistIT-gruppen — kodet på DistIT-gruppens sikre webservere. Kreditkortoplysninger sendes til en eller flere godkendte og certificerede tjenesteydere og opbevares ikke længere end det er nødvendig til behandling af sådanne oplysninger. Enhver ekstern overførsel af personoplysninger i DistIT-gruppen bør beskyttes ved kryptering.

Enhver form for opbevaring og behandling af data på en computer i DistIT-gruppen eller på en enhed hos en forretningspartner baseres på en skriftlig aftale.

Hvis du har grund til at antage, at dine personoplysninger ikke længere behandles forsvarligt, vil vi gerne bede dig om snarest muligt at meddele os.

Ændring af vores politik for beskyttelse af privatlivets fred

DistIT-gruppen kan om nødvendigt ændre eller ajourføre denne politik for beskyttelse af privatlivets fred. Den vil derfor revideres regelmæssigt. Hvis der foretages væsentlige ændringer i denne politik for beskyttelse af privatlivets fred, informerer vi dig ved at kundgøre en ændring eller ved at sende en meddelelse.

Kontaktoplysninger

Kontakte os pr. e-mail gdpr@distit.se, hvis du har spørgsmål om denne politik for beskyttelse af privatlivets fred eller om DistIT-gruppens behandling af dine personoplysninger.

Filters
Sort
display